Euro voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2014 2 405 0,42 %
2 2019 2 222 0,22 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2014

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2014

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
5 Eva Lajčiaková Mgr. 53 ekonómka Žilina
12 Jana Lachkovičová 49 robotníčka Bratislava
10 Jolana Saltiel 49 projektová manažérka Senec
2 Jozef Zima Ing. 64 ekonóm - matematik Levice
6 Katarína Horváth Mgr. 45 sociálna pracovníčka Rimavská Sobota
9 Michal Polónyi PharmDr. 56 lekárnik Dunajská Lužná
8 Milan Hrtan 46 podnikateľ Bardejov
1 Pavol Dubček MUDr. 65 lekár Bratislava
4 Pavol Krišpinský 45 prokurista Belá - Dulice
13 Róbert Beňo Mgr. 51 podnikateľ Modra
11 Štefan Milo 47 sociálny pracovník Partizánske
3 Štefan Mirga Ing. 67 poľnohospodársky inžinier Nitra
7 Viliam Mokráň Ing. 56 stavebný inžinier Nitra