Euro voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2014 38 316 6,83 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2014

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2014

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
10 Damián Kováč MBA 31 projektový manažér Bratislava
3 František Mikloško RNDr. 66 politik Bratislava
2 Jana Žitňanská Mgr. 40 poslankyňa NR SR Bratislava
1 Jozef Kollár Ing., PhD. 52 poslanec NR SR Viničné
11 Juraj Benčík Mgr. art. 47 herec pedagóg
5 Juraj Droba Mgr., MBA, MA 42 poslanec NR SR Bratislava
12 Kornélia Fabišíková MUDr. 48 psychiatrička Košice
13 Kristína Mišutová MSc. 24 politologička Jelšovce
6 Martin Barto Ing., CSc. 55 ekonóm Bratislava
4 Ondrej Dostál Mgr. 43 sociológ právnik
9 Peter Geremeš Ing. 67 stavebný inžinier Prešov
8 Rastislav Bielik Ing., PhD. 34 manažér Banská Bystrica
7 Štefan Baláž Ing. 44 ekonóm Košice