Euro voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2014 900 0,16 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2014

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2014

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
5 Barbora Behýlová JUDr. 30 právnička Bratislava
1 Jozef Behýl Mgr. 57 občiansky aktivista Bratislava
6 Jozef Ugorčák Ing. 41 podnikateľ Rožňava
2 Miloslav Hetteš doc., RNDr., CSc. 60 vysokoškolský pedagóg Bratislava
3 Pavel Marko Ing., plk. v.v. 56 výsluhový dôchodca Vlkanová
4 Peter Mešťan Ing. 41 obchodný riaditeľ Martin