Euro voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2014 1 311 0,23 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2014

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2014

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
8 Igor Detko Ing., PhD. 40 projektový manažér Prievidza
2 Marek Géci JUDr. 30 advokátsky koncipient Ludanice
5 Maroš Jančula Ing. 50 odborný radca Pavlice
7 Martin Valo 50 manažér Piešťany
6 Mikuláš Petriščák PhDr. 56 psychológ Runina
4 Milan Antaš PhDr. 57 pedagóg Poprad
3 Peter Mati Ing. 53 podnikateľ - živnostník Košice
1 Vladislav Borík Ing., PhD. 43 manažér Mojmírovce