Euro voľby 2004 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 22 804 3,25 %
2 2009 13 063 1,57 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2004

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2004

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
9 Andrej Krabáč Ing. 34 diplomat Bratislava
10 Eva Balážová Ing. 48 vysokoškolská učiteľka Lučenec
8 Eva Mládeková PhDr. 54 riaditeľka Bratislava
11 Filip Urban Mgr. 29 politológ Bratislava
6 Gabriela Vozárová Ing. 43 podnikateľka Košice
1 Ivan Šimko JUDr. Ing. 49 poslanec NR SR Bratislava
14 Marek Oslovič 22 študent Trebišov
13 Martina Burdová Ing. 25 banková pracovníčka Kamenica nad Cirochou
5 Michal Ambrovič Mgr. 28 právnik Bratislava
2 Michal Cehlár doc. Ing., PhD. 38 vysokoškolský pedagóg Košice
3 Petra Čančová Mgr. 27 učiteľka, tlmočníčka Nitra
7 Roman Behúl Ing. 49 manažér Bratislava
4 Rudolf Lesňák PhDr. 49 MO SR, generálny riaditeľ Bratislava
12 Zita Duchoňová Ing. 39 ekonómka, informatička Trnava