Euro voľby 2009 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2009 39 016 4,71 %
2 2014 37 376 6,66 %
3 2019 94 839 9,62 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2009

Poslanci pre túto stranu nie sú k dispozícii pre rok 2009.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2009

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
2 Emil Burák Ing., PhD. 46 metodik vzdelávania Dolný Kubín
1 Ján Oravec PhDr., CSc. 45 ekonóm Cerová
12 Jozef Mihál RNDr. 44 ekonóm Bratislava
6 Jozef Rajtár   32 zamestnanec banky Bratislava
9 Karol Kyslan MUDr., PhD. 36 lekár Prešov
3 Katarína Majdlenová Mgr. 25 právnička Handlová
7 Katarína Sliviaková Ing. 26 obchodná manažérka Žilina
11 Michal Matoušek Mgr. 29 softvérový vývojár Bratislava
10 Renáta Kaščáková Mgr. 43 manažérka Trenčín
8 Richard Fekete Mgr. 35 manažér Bratislava
4 Richard Švihura PhDr. 32 predseda Mladých liberálov Prešov
13 Robert Mistrík Dr., Ing. 42 vedec Bratislava
5 Szilárd Somogyi   40 riaditeľ obchodnej spoločnosti Dunajská Streda