Euro voľby 2004 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (Slovenská ľudová strana (SĽS))

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 1 241 0,17 %
2 2014 2 590 0,46 %
3 2019 2 953 0,29 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2004

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2004

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
11 Andrej Petrovič 29 riaditeľ odbytu Bratislava
1 Andrej Trnovec RNDr. 41 hydrogeológ Bratislava
7 Dušan Ďuriška Ing. 43 vedúci projektant Zvolen
8 Igor Baar 27 riaditeľ hudobného štúdia Bratislava
12 Ján Rončák 36 vedúci nákladnej prepravy Banská Bystrica
2 Jozef Sásik Ing. 46 vedúci projektant HUL Banská Bystrica
10 Martin Gábor Ing. 33 lesný inžinier Kysucké Nové Mesto
6 Pavol Prokop 53 učiteľ-technológ Senec
5 Peter Mulík PhDr. 47 historik Bratislava
4 Richard Burkovský Ing. 39 obchodný riaditeľ Banská Bystrica
14 Roman Štrba 38 manažér Banská Bystrica
13 Štefan Petrovič Ing. 62 riaditeľ obchodnej spoločnosti Bratislava
3 Viliam Zopp Ing. 65 podnikateľ Bratislava
9 Vladimír Rosinský 44 vedúci obchodník Banská Bystrica