Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov (SNJ-sv)

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 621 0,06 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
8 Andrea Justusová 48 sociálna pracovníčka Nemčiňany
10 Dagmar Weissabelová 57 živnostníčka Bratislava
3 Jana Lachkovičová 54 vzdelávacia pracovníčka Bratislava
4 Jaromír Okša PhDr. 54 živnostník Prašice
5 Jozef Zima Ing. 69 matematik - ekonóm Podlužany
6 Juraj Mezei 56 elektrotechnik špecialista Bratislava
7 Ladislav Cibulya 53 vedúci výroby Veľké Turovce
2 Ľudovít Líška Mgr. 58 konateľ spoločnosti Bratislava
9 Marian Bukoven Ing. 55 technik Bratislava
11 Milan Kršiak Ing. Ing., Dr. h. c. 59 odbor rozpočtu EU a občiansky aktivista Pliešovce
1 Stanislav Pánis 69 hudobný skladateľ Bratislava