Euro voľby 2009 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2009 45 960 5,55 %
2 2014 20 244 3,61 %
3 2019 40 330 4,09 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2009

Meno
Jaroslav Paška

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2009

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
9 Augustín Jozef Lang PhDr., CSc. 60 štátny tajomník Bratislava
4 Daniel Klačko MUDr. 55 štátny tajomník Žilina
1 Dušan Švantner Ing. 62 štátny tajomník Brezno
8 Emil Vestenický Ing. 60 poslanec NR SR Trenčín
12 Ján Stanecký MUDr. 60 lekár Čaňa
2 Jaroslav Paška Akad. arch., Ing. arch. 54 poslanec NR SR Bratislava
7 Rafael Rafaj Mgr. 49 poslanec NR SR Bratislava
11 Roman Stopka Mgr. 40 konateľ spoločnosti Trenčín
13 Stanislav Čečko Ing. 46 prednosta Obvodného úradu Stropkov
6 Štefan Zelník MUDr. 54 riaditeľ neštátneho zdravot. zariadenia Žilina
5 Tatiana Poliaková PhDr., PhD. 44 riaditeľka kancelárie ministra Prievidza
3 Vladimír Čečot Dr. h. c., prof. JUDr., CSc. 57 štátny tajomník Košúty
10 Vladislav Bachár Ing., CSc. 70 poradca ministra Bratislava