Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2009 45 960 5,55 %
2 2014 20 244 3,61 %
3 2019 40 330 4,09 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Poslanci pre túto stranu nie sú k dispozícii pre rok 2019.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
7 Eva Milučká Ing. 31 ekonómka Martin
9 Jana Beňáková Tulisová Ing. , PhD. 34 obchodná manažérka Bytča
11 Ján Holodňák Ing. 55 technik Svidník
6 Ján Krišanda Mgr. 55 športový manažér, živnostník Majerovce
8 Jaroslav Barcaj Ing. 53 ekonóm Senica
1 Jaroslav Paška Ing. arch. 64 poslanec NR SR Bratislava
2 Karol Farkašovský Mgr. , PhD. 63 poslanec NR SR Bratislava
4 Karol Konárik Ing. 38 manažér Banská Bystrica
5 Maroš Pavlovič Mgr. 26 právnik Topoľčany
12 Martin Čornej Ing. 26 finančný analytik Michalovce
13 Monika Gergeľová Mgr. 39 etička Čaňa
3 Pavol Dubček MUDr. 70 lekár Bratislava
14 Tibor Jančula 49 poslanec NR SR Bernolákovo
10 Vladimír Fraňo JUDr., LL.M. 41 advokát Nové Mesto nad Váhom