Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 118 535 16,89 %
2 2009 264 722 32,01 %
3 2014 135 089 24,09 %
4 2019 154 996 15,72 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Meno
Miroslav Číž
Monika Beňová
Robert Hajšel

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
5 Igor Melicher Mgr. 25 štátny radca - MPSVR SR Poltár
7 Ján Mažgút Mgr. 37 vedúci tlačového oddelenia Bratislava
4 Katarína Roth Neveďalová Mgr. 36 poradkyňa podpredsedu vlády SR Bratislava
9 Ladislav Rolník Ing., PhD. 30 vysokoškolský pedagóg Trnava
13 Martin Karaš Ing. 34 riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Kamienka
6 Martin Lancz 45 predseda AFISP Bratislava
2 Miroslav Číž JUDr. 65 poslanec NR SR Štiavnické Bane
1 Monika Beňová PhDr. 50 poslankyňa EP Bratislava
14 Peter Hanulík Ing. 58 živnostník Bratislava
10 Peter Voľanský Ing. 35 projektový manažér Nacina Ves
8 Richard Eliáš JUDr. 32 vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ Prešov
3 Robert Hajšel 52 riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku Banská Štiavnica
11 Veronika Murková Bc. 26 radca RÚVZ PD Nitrianske Pravno
12 Zdenko Svoboda Mgr., MBA. 36 asistent poslanca NR SR Nitra