Euro voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 118 535 16,89 %
2 2009 264 722 32,01 %
3 2014 135 089 24,09 %
4 2019 154 996 15,72 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2014

Meno
Boris Zala
Maroš Šefčovič
Monika Flašíková - Beňová
Vladimír Maňka

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2014

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
10 Alexander Bačík Ing. 53 riaditeľ ÚPSVaR Levice Levice
5 Boris Zala Doc., Dr. 59 poslanec Európskeho parlamentu Bratislava
13 Božena Kováčová Ing. 55 starostka Janova Lehota
7 Gabriela Kečkéšová Mgr. 36 poradkyňa podpredsedu Európskej komisie Zlaté Moravce
11 Ján Hrubý Bc. 26 asistent poslanca NR SR Trnava
8 Jozef Štrba Ing. 51 podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Žilina
6 Katarína Neveďalová Bc. 31 poslankyňa Európskeho parlamentu Čeľadice
1 Maroš Šefčovič JUDr., PhD. 47 podpredseda Európskej komisie Bratislava
12 Martin Nemky Ing. 34 prednosta Okresného úradu Nitra Nitra
2 Monika Flašíková - Beňová PhDr. 45 poslankyňa Európskeho parlamentu Bratislava
3 Monika Smolková Mgr. 57 poslankyňa Európskeho parlamentu Košice
9 Peter Bizovský MUDr., MPH 57 riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice n. o.
4 Vladimír Maňka Ing. 54 poslanec Európskeho parlamentu Zvolen