Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 918 0,09 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
5 Dezider Bilý 21 sociálny pracovník Svinia
3 František Tanko 48 podnikateľ Bratislava
2 Ján Lacko 51 manažér Košice
7 Jaroslav Tokár 43 starosta obce Vrbnica
9 Martin Somora MUDr. 68 lekár Bratislava
4 Petra Kamenárová Bc. 28 podnikateľka Jakubov
6 Róbert Bodiš 57 podnikateľ Lehnice
1 Viktor Valik 51 SZČO Košice
8 Vojtech Tancoš 41 manažér Pavlovce nad Uhom