Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 92 927 13,24 %
2 2009 93 750 11,33 %
3 2014 36 629 6,53 %
4 2019 48 929 4,96 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Poslanci pre túto stranu nie sú k dispozícii pre rok 2019.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
7 Adrianna Gergely Papp Mgr. 46 starostka Debraď
3 Ákos Horony Mgr. art., dr. jur. 44 právnik Dunajská Streda
10 Anikó Mészáros 40 poradkyňa poslanca Európskeho parlamentu Jelka
4 Balázs Tárnok dr. jur. 28 právnik Iža
12 Bence Endre Hajdók 24 študent Malé Trakany
6 Dávid Nagy JUDr., LL.M. 31 advokát Nové Zámky
5 Enikő Mag Fodor Bc. 30 podnikateľka Husiná
2 József Berényi Mgr. 51 podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Dolné Saliby
14 Lilla Bartalos Szerencsés MBA 41 konateľka Rohovce
1 Pál Csáky Ing. 63 poslanec Európskeho parlamentu Bratislava
13 Tamás Várady Ing. , PhD. 35 starosta Silica
8 Zoltán Huďár Mgr. 27 pedagóg Čoltovo
11 Zoltán Környi 33 pedagóg Štúrovo
9 Zsolt Baranyay Mgr. 40 právnik Žihárec