Euro voľby 2009 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 92 927 13,24 %
2 2009 93 750 11,33 %
3 2014 36 629 6,53 %
4 2019 48 929 4,96 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2009

Meno
Alajos Mészáros
Edit Bauer

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2009

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
2 Alajos Mészáros prof., Ing., PhD. 56 vysokoškolský profesor Bratislava
3 Attila Lancz dr. 33 právnik Kolárovo
10 Béla Keszegh Mgr. 33 učiteľ Komárno
11 Csaba Cúth   30 jazykovedec, právnik Levice
1 Edit Bauer Ing., CSc. 62 poslankyňa EP Šamorín
7 Gábor Klenovics Ing. 31 ekonóm Senec
13 Gergely Agócs   22 študent Kráľov Brod
12 Július Slovák Ing. 46 konateľ spoločnosti Rožňava
9 Pál Banai Tóth Ing., PhD. 33 ekonóm Moča
4 Sándor Albert Dr. h. c., doc., Ing., PhD. 66 vysokoškolský učiteľ Patince
5 Szabolcs Hodosy Mgr. 25 právnik Dunajská Streda
6 Zoltán Bara   33 politológ-ekonóm Komárno
8 Zsuzsanna Andrássy Ing., PhD. 31 ekonómka Dunajská Streda