Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 2 657 0,26 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
5 Adrián Ondrovič Ing., PhD. 43 Ekonomický ústav SAV, vedec, ekonóm, environmentalista Turčianske Teplice
1 Filip Danninger doc. MUDr. , CSc. 64 Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský docent Banská Štiavnica
7 Jaroslava Marcineková Ing. 57 podnikateľka Snina
6 Lenka Humajová Bc. 25 Masarykova univerzita, poslucháčka, Ekonomicko-správna fakulta Horné Zelenice
3 Marian Vidiščák prof. MUDr., PhD., FEBPS 59 Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský profesor Bratislava
2 Michal Buraľ Mgr. 43 podnikateľ Bratislava
4 Zuzana Štrbíková JUDr. Mgr., PhD. 41 konzultantka Bratislava