Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 7 845 0,79 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
1 Martin Čulen MUDr. 69 lekár Senica
3 Michal Krištof Bc. 26 študent Senica
5 Miroslav Pástor JUDr. 58 právnik Bratislava
2 Roman Kollár MSc. 28 trhový analytik Bratislava
4 Silvia Mackovičová Ing. 52 pamiatkárka Bratislava