Euro voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2014 2 773 0,49 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2014

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2014

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
12 Alexander Kucka 38 finančný poradca Snina
8 Andrea Zborovjanová Mgr. 40 učiteľka Šarišské Michaľany
1 Ivan Hopta PhDr., CSc. 55 pedagóg Humenné
10 Iveta Sokáčová Mgr. 45 pedagogička Humenné
7 Ján Antal Ing. 63 ekonóm Hnúšťa
9 Ján Marko 41 bezpečnostný analytik Oponice
4 Jozef Zaťko JUDr., Dr.h.c. 52 riaditeľ agentúry Dolný Ohaj
2 Karol Fajnor Ing. 59 dopravný inžinier Bratislava
11 Lucia Gombitová 34 kontrolórka Pakostov
6 Marián Paško 53 vedúci drevovýroby Udavské
3 Mária Sidorová PaedDr. 56 riaditeľka prekladateľského centra Prešov
5 Martin Hraško Mgr. arch. 42 architekt Bratislava
13 Vladimír Chalupka 25 pracovník marketingu Humenné