Euro voľby 2004 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Živnostenská strana Slovenskej republiky (ŽS SR)

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 2 464 0,35 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2004

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2004

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
5 Andrej Fedor RNDr. 54 živnostník Bardejov
10 Emil Blicha Ing. 51 živnostník Prešov
11 Ernest Osuský Ing. 55 živnostník Bratislava
12 Hedviga Vadinová Ing. 44 ekonómka Prešov
13 Ján Kučera Ing. 34 živnostník Bratislava
2 Jarmila Chovancová doc. PhDr., CSc. 50 vysokoškolská učiteľka Bratislava
9 Jaroslav Farkaš Ing. 47 informatik Piešťany
8 Milan Hruška Ing. 48 ekonóm Martin
6 Stanislav Čižmárik 56 živnostník Bratislava
4 Štefan Kollát 50 živnostník Senec
14 Tibor Labuda 47 živnostník Senec
7 Viliam Lukáč Ing. 62 odborný poradca Trnava
1 Vladimír Sirotka Ing., CSc. 57 ekonóm Bratislava
3 Vladimír Zubaj 46 živnostník Východná