Euro voľby 2009 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2009 2 398 0,29 %
2 2019 5 092 0,51 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2009

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2009

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
1 Branislav Hochel doc., PhDr., CSc. 57 vysokoškolský učiteľ Bratislava
11 Ivan Barin Bc. 26 manažér Štúrovo
6 Jozef Vachálek akad. soch. 65 výtvarník Bratislava
9 Mária Eperješiová   47 manažérka Košice
2 Pavel Titl Ing. 52 dopravný projektant Košice
3 Peter Hríb JUDr. 47 advokát Bratislava
5 Peter Jurík Ing. 62 manažér-špecialista Košice
4 Štefan Dutko Ing. 48 odborný referent Košice
8 Taťjana Štefanovičová prof., PhDr. 75 archeologička Bratislava
7 Tibor Brics   44 ekonóm Košice
12 Vladimíra Aronová Ing. 25 manažérka Košice
10 Vladimír Kokolevský Ing. arch. 54 architekt Bratislava