Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 603 0,06 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Poslanci pre túto stranu nie sú k dispozícii pre rok 2019.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
2 Daniel Mikolaj Ing., PhD. 41 strojný inžinier Šarišské Sokolovce
1 Igor Adamec Mgr. 55 riaditeľ televízie Bratislava
3 Kristína Šabíková Mgr., PhD. 34 vysokoškolská pedagogička Bratislava