Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 31 840 3,23 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Poslanci pre túto stranu nie sú k dispozícii pre rok 2019.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
13 Dalibor Steindl Ing., MBA 42 riaditeľ Martin
8 Dominika Sabová Mgr., MSc. 28 marketingová špecialistka Košice
6 Dušan Doliak Ing. 53 manažér Senec
7 Eva Hudecová Mgr. 29 politologička Nitra
4 Ivan Bella Ing. 55 výsluhový dôchodca Bratislava
9 Jozef Mozol Mgr. 32 moderátor Krásno nad Kysucou
2 Ľudovít Goga Ing. 50 poslanec NR SR Bratislava
14 Martin Dzielavský Mgr. 37 manažér Trebišov
11 Michal Gašaj Ing., PhD. 36 vicestarosta Bratislava - Ružinov Bratislava
1 Peter Pčolinský Mgr. 37 poslanec NR SR Nižný Hrabovec
3 Petra Krištúfková 42 poslankyňa NR SR Bratislava
12 Rastislav Masnyk JUDr., MBA 45 advokát Košice
5 Sylvia Kulasik 53 manažérka Bratislava
10 Tomáš Gbúr MBA 25 manažér Banská Bystrica