Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 2 976 0,30 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
5 Henrieta Dvorská Mgr. 29 PR manažérka Partizánske
4 Ľubomír Šesták 51 SZČO Dúbravica
1 Martina Šimkovičová PaedDr. 47 poslankyňa NR SR Bratislava
3 Martin Augustín 34 SZČO Igram
2 Martin Hoza Ing. arch. 52 SZČO Bratislava
6 Tatiana Simona Demová PhDr. 56 SZČO Bratislava