Euro voľby 2004 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Koalícia Slovenská národná strana, Pravá Slovenská národná strana (SNS, P SNS)

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 14 150 2,01 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2004

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2004

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
7 Abel Kráľ prof. PhDr., DrSc. 72 vysokoškolský profesor Bratislava
11 Dušan Gonda Ing. 27 stavebný podnikateľ Zvolen
8 Jadranka Handlovská -Sabršúlová 36 speváčka Bratislava
10 Jaroslav Pokorný PhD. 51 vedecký pracovník Bratislava
4 Jozef Golonka Ing. 65 ekonóm Bratislava
3 Jozef Prokeš RNDr., CSc. 54 fyzik Nitra
2 Jozef Sitek Ing. 54 generálny riaditeľ Podbiel
13 Jozef Žarnovičan Ing. 46 manažér Liptovský Trnovec
5 Július Binder doc. Ing., Dr. h. c. 72 vodohospodár Bratislava
14 Juraj Bratislavský Ing. 43 ekonóm Bratislava
6 Kamil Haťapka 72 dôchodca Bratislava
12 Milan Šušor JUDr. 45 právnik Kysak
9 Peter Bizovský MUDr. 47 lekár Stará Ľubovňa
1 Peter Súlovský Ing. 54 diplomat Šamorín