Euro voľby 2009 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2009 3 721 0,45 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2009

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2009

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
4 Alica Vidličková   21 študentka Bučany
3 Jarmila Eftimová Ing., CSc. 54 manažér pre environment Sady nad Torysou
2 Jozef Viglaský prof., Ing., CSc. 60 univerzitný profesor Zvolen
1 Peter Kopecký PhDr., CSc. 54 vysokoškolský pedagóg Ivanka pri Dunaji