Euro voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2014 1 273 0,22 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2014

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2014

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
6 Anton Paučin 56 elektromechanik Prievidza
1 Anton Železník Ing. 39 ekonóm predseda DOST
5 Gabriel Vohlárik 43 hudobný umelec Trnava
7 Ján Ďurský Ing. 49 lesný inžinier Kováčová
12 Jaroslav Daniš 64 dôchodca Prievidza
13 Lýdia Zahradníková 33 živnostníčka Trnava
3 Martin Filipkov 50 živnostník Prievidza
11 Pavol Butko Ing. 52 kameraman Trnava
10 Peter Bučko Ing. 50 manažér Dunajská Streda
4 Peter Lisý Ing. 69 manažér predseda OR JDS
8 Peter Múkera JUDr. 57 advokát Banská Bystrica
2 Peter Súlovský Ing. 64 analytik pre medzinárodné vzťahy Šamorín
9 Štefan Kubalak Ing. 50 manažér Senica