Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Kresťanská demokracia - Život a prosperita (KDŽP)

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 20 374 2,06 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
9 Darius Hatok Ing. 42 manažér Košice
10 Filip Kuffa Ing. et Ing. 31 lesník Kežmarok
11 Jozef Liday JUDr. 30 právnik Chynorany
12 Karina Pénzešová Mgr. 28 projektová manažérka Skalka nad Váhom
6 Mária Benová PhDr. 42 psychologička Trnava
4 Marián Servátka PhDr., CSc. 67 diplomat, veľvyslanec Bratislava
2 Marián Tkáč Ing., PhD. 69 ekonóm, publicista, spisovateľ Bratislava
7 Matej Šarocký Mgr. 34 konateľ firmy Stretavka
8 Miroslav Vetrík Mgr. 43 publicista, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností Bratislava
13 Pavol Nižnánsky Bc. 36 živnostník Trnava
1 Štefan Kuffa PhDr. 57 riaditeľ hospicu sv. Alžbety Kežmarok
5 Tomáš Janco Mgr. 32 právnik Košice
3 Viliam Oberhauser Ing., CSc. 71 národohospodár Pusté Sady