Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 3 998 0,40 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
8 Adriana Trojanovičová Mgr. 45 učiteľka Sabinov
2 Ján Cirák prof. JUDr., CSc. 60 vysokoškolský učiteľ Bratislava
11 Jaroslav Málek JUDr. 61 právnik - advokát Bratislava
10 Jaroslav Mäsiar Ing. 40 majiteľ, konateľ s.r.o. Prievidza
7 Jozef Mišenko 28 konateľ spoločnosti Orlov
3 Lenka Beňačková M.A. 33 projektová koordinátorka Topoľčany
5 Ľubomír Ochotnický Ing., MBA 52 generálny riaditeľ Marianka
4 Ludvík Posolda Mgr. 60 konateľ spoločnosti Bratislava
1 Marián Damankoš PhDr., PhD. 43 učiteľ, riaditeľ školy Prešov
6 Roman Hrnčirík Ing. 50 ekonóm Holíč
9 Tomáš Beharka 39 riaditeľ stavebno-obchodnej spoločnosti Vrútky
12 Viktor Magic Ing. 48 stavebný inžinier Bratislava