Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce (Koalícia KSS, VZDOR)

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 6 199 0,62 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
6 Iveta Kohanová JUDr. 53 právnička Košice
2 Jalal Suleiman Ing., PhD. 53 úradný prekladateľ Pezinok
12 Ján Chalabala 55 výsluhový dôchodca Modra
4 Jozef Červeňák PhDr. 56 riaditeľ agentúry Roštár
1 Jozef Hrdlička PhDr. Ing. 41 historik Trenčín
10 Karol Ondriaš RNDr., DrSc. 67 vedecký pracovník Bratislava
11 Ľubomír Jánošík 43 zdravotnícky záchranár Nováky
9 Martin Jágrik 37 hospodársky pracovník Považská Bystrica
7 Martin Pákozdy Bc. 39 čatár dennej zmeny Bratislava
8 Michal Kotian Dr. 71 dôchodca Liptovský Mikuláš
3 Miroslav Pomajdík Mgr. 32 nezamestnaný Arnutovce
14 Pavol Suško Ing. 66 výsluhový dôchodca Trenčín
13 Peter Badida 36 nezamestnaný Trnava pri Laborci
5 Stanislav Pirošík Mgr. 30 projektový manažér Valaská Dubová