Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2019 37 974 3,85 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
10 Alena Harvanová Mgr. 34 mzdová účtovníčka Kračúnovce
1 Anna Záborská MUDr. 70 poslankyňa Európskeho parlamentu Bojnice
2 Branislav Škripek Mgr. 48 poslanec Európskeho parlamentu Budmerice
11 Daniel Lukáč 21 SZČO Záborské
6 Daniel Šobr Mgr. 42 pastor a prekladateľ Banská Bystrica
7 Lucia Baranová Maliňáková Bc. Mgr. 37 ekonómka Záborské
4 Lukáš Ronec 31 výkonný riaditeľ Trenčín
3 Lýdia Pilková Mgr. 48 projektová manažérka Golianovo
8 Martin Smrčo RNDr. 37 IT inžinier Ruskov
9 Miroslav Baník Mgr. 37 učiteľ Hlinné
5 Peter Broz Mgr. 35 politický poradca v Európskom parlamente Nová Dubnica