Euro voľby 2004 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 4 940 0,70 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2004

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2004

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
8 Anna Klimáčková Mgr. 53 riaditeľka Národného centra pre rovnoprávnosť žien a mužov Bratislava
5 Anna Manojlovičová Ing. 46 podnikateľka Trebišov
4 Dana Plučinská Mgr. 43 riaditeľka OZ Partnerstvo Vysoké Tatry
2 Daniela Obšasníková Mgr. 45 právnička-redaktorka Prešov
6 Elena Sopková Ing. 49 členka výboru pre rozpočet a financie súdu v Haagu Bratislava
1 Eva Bartošová Mgr. 42 psychologička-lektorka Michalovce
3 Jarmila Kotlárová 40 riaditeľka Rómskeho centa Ternipen Snina
7 Ľudmila Janálová Mgr. 59 stredoškolská učiteľka Nové Mesto nad Váhom