Euro voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 31 908 4,54 %
2 2009 13 643 1,65 %
3 2014 8 518 1,51 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2014

Poslanci pre túto stranu nie sú k dispozícii pre rok 2014.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2014

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
3 František Škvrnda doc., PhDr., CSc. 61 vysokoškolský učiteľ Bratislava
2 Jalal Suleiman Ing., PhD. 48 strojný inžinier Pezinok
1 Jozef Hrdlička PhDr. 36 predseda KSS Trenčín
5 Juraj Brecko Ing. 69 riaditeľ a. s. Michalovce
12 Juraj Pavlovič Ing. 65 súkromný podnikateľ Lipovec
7 Karol Ondriaš RNDr., DrSc. 62 vedecký pracovník SAV Bratislava
9 Lukáš Sisák 28 súkromný podnikateľ Košice
13 Marián Vitkovič Ing. 44 ekonóm Bratislava
10 Martin Fabuš Bc. 22 študent VŠ Borčice
8 Matúš Karas Ing. 26 ekonóm Košarovce
6 Peter Dinuš PhDr., PhD. 43 vedecký pracovník SAV Bratislava
4 Peter Palko Ing. 61 letecký inžinier Trenčianske Stankovce
11 Slavomír Blažek Ing. 26 programátor Bratislava