Euro voľby 2004 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 113 655 16,19 %
2 2009 89 905 10,87 %
3 2014 74 108 13,21 %
4 2019 95 588 9,69 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2004

Meno
Anna Záborská
Ján Hudacký
Miroslav Mikolášik

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2004

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
1 Anna Záborská MUDr. 56 poslankyňa NR SR Bojnice
12 Eva Uhliariková Ing. 32 vedúca oddelenia cestného hospodárstva Magistrátu hl. m. SR Bratislavy Bratislava
8 Ján Báňas Ing. 57 manažér Trnava
3 Ján Hudacký Ing. 45 manažér Prešov
5 Ján Morovič doc., Ing., PhD. 58 mimoriadny profesor Katolíckej univerzity Bratislava
4 Ján Vančo PhDr., PaedDr. 29 vysokoškolský pedagóg Nitra
13 Marek Orosz Ing. 32 programátor Košice
10 Martin Kalafut Ing., PhD. 38 špecialista pre družicový navigačný systém Nová Dubnica
2 Miroslav Mikolášik MUDr. 51 veľvyslanec, odborný lekár Dolný Kubín
7 Pavol Kossey Ing., Mgr. 47 riaditeľ oddelenia pre zahraničné vzťahy Bratislava
9 Stanislav Janota MUDr., CSc. 52 lekár alergológ-imunológ Bratislava
6 Timotej Miština Ing., CSc. 60 riaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany Piešťany
14 Viera Ehret Mgr. 28 právnička Bratislava
11 Vladimír Kmeť RNDr. 49 podnikateľ Nové Zámky