Euro voľby 2009 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 119 582 17,04 %
2 2009 74 241 8,97 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2009

Meno
Sergej Kozlík

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2009

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
10 Beáta Sániová doc., MUDr., PhD. 61 poslankyňa Národnej rady SR Martin
5 Diana Štrofová Ing. 35 štátna tajomníčka MZV SR Bratislava
12 Igor Liška Ing. 28 likvidátor, Kooperatíva, a. s. Žilina
3 Irena Belohorská MUDr. 61 poslankyňa Európskeho parlamentu Bratislava
4 Ivana Kapráliková Mgr. 34 politická poradkyňa, Eur. parlament Dunajská Streda
11 Jana Kandráčová Ing. 30 obchodná zástupkyňa pre DHL Košice
6 Ján Kovarčík Ing. 58 poslanec Národnej rady SR Nitra
8 Jaroslav Ďaďo prof., Ing., PhD. 54 profesor, Ekonom. fakulta UMB B. Bystrica Banská Bystrica
7 Jaroslav Jaduš Ing. 41 štátny tajomník MŽP SR Prešov
13 Ladislav Kokoška Ing., CSc. 53 odborný asistent, Tech. univerzita Košice Kapušany
9 Pavol Krištof Ing. 40 podpr. Výkonného výboru FNM SR Trenčín
2 Peter Baco Ing., PhD. 64 poslanec Európskeho parlamentu Trenčín
1 Sergej Kozlík Ing. 58 poslanec Európskeho parlamentu Bratislava