Euro voľby 2004 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Maďarská federalistická strana Magyar föderalista párt (MFS)

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 1 598 0,22 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2004

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2004

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
2 Gyula Geönczeöl 54 strojný inžinier Levice
10 István Nagy Csomor 38 podnikateľ Bratislava
8 István Tarnóczy 74 grafik Košice
11 József Jankovics 57 ekonóm Bratislava
3 József Mihajlovics 35 podnikateľ Bratislava
5 László Földessy 45 informatik Žirany
4 László Kovács 53 prekladateľ redaktor Bratislava
1 Mária B. Nagy 59 tajomníčka stredoeurópskeho výboru ľudských práv Dolný Pial
9 Melinda Turján 42 pedagogička Bratislava
7 Roland Fehér 34 teológ Zemné
6 Sándor Drozdík 51 podnikateľ Štúrovo
12 Tibor Piros 45 zámočník Žirany