Euro voľby 2019 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2014 32 708 5,83 %
2 2019 25 562 2,59 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2019

Poslanci pre túto stranu nie sú k dispozícii pre rok 2019.

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2019

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
12 Ágnes Héder PaedDr. 57 mediátorka-podnikateľka Komárno
3 Andrea Vitkóová JUDr., PhD. 45 vysokoškolská pedagogička Štúrovo
8 Attila Agócs Mgr., PhD. 40 primátor Fiľakovo
14 Csaba Csízi Mgr. 53 prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota Číž
10 Erika Halašová prof. RNDr., PhD. 56 vysokoškolská pedagogička Martin
6 Gabriel Csicsai MVDr., PhD. 50 štátny tajomník MPaRV Kostolné Kračany
7 Jozef Želinský Ing. 33 zástupca primátora Kráľovský Chlmec
1 József Nagy Ing. 51 poslanec EP Dunajská Streda
11 Marián Tóth Ing. 42 starosta obce Tvrdošovce
4 Michal Goriščák JUDr. PhDr., PhD. 33 riaditeľ ÚPSVaR Svidník
2 Norbert Kurilla Ing., PhD. 39 štátny tajomník Bardejov
9 Pavol Burdiga 52 prednosta MsÚ Rožňava
13 Richard Šarközi 32 spevák-muzikant Bratislava
5 Zuzana Csadyová Mgr. 53 starostka Čierna Voda