Euro voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Vývoj výsledkov strany

# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2014 32 708 5,83 %
2 2019 25 562 2,59 %

Zvolení poslanci v euro voľbách 2014

Meno
József Nagy

Kandidáti na poslancov v euro voľbách 2014

# Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu
5 Andrea Vitkóová JUDr., PhD. 40 právnička Štúrovo
13 Csaba Cúth 35 právnik jazykovedec
3 František Šebej PhDr., CSc. 67 poslanec NR SR Bratislava
11 Irén Sárközy Ing., JUDr. 44 ekonómka Dunajská Streda
7 Jozef Lohyňa Mgr. 51 SZČO Prievidza
2 József Nagy Ing. 46 poslanec NR SR Dunajská Streda
10 Karol Pataky Ing. 37 ekonóm Kráľovský Chlmec
12 Michal Goriščák PhDr. 28 doktorand Svidník
9 Peter Krajňák Mgr. 32 pedagóg Prešov
4 Tibor Bastrnák MUDr. 49 poslanec NR SR Komárno
8 Vladimír Vágási Mgr. 51 zástupca starostu Košice
6 Zoltán Forró Ing. 31 poľnohospodársky inžinier Trstice
1 Zsolt Simon Ing. 43 poslanec NR SR Padarovce