Komunálne voľby 2018 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov (SNJ-sv)

Kandidáti na starostov v roku 2018

Meno Strany Obec Počet hlasov Percent Status
Roman Ruhig SNJ-sv Bratislava 2010 1,25 Nezvolený
Marian Bukoven SNJ-sv Bratislava - Lamač 131 4,07 Nezvolený
Rastislav Ilavský SNJ-sv Važec 129 15,69 Nezvolený
Ladislav Koša SNJ-sv Lietavská Svinná - Babkov 138 16,12 Nezvolený
Jozef Líška SNJ-sv Ružiná 220 47,01 Zvolený
Oto Stettner SNJ-sv Spišská Nová Ves 469 4,15 Nezvolený

Kandidáti na poslancov v roku 2018

Meno Strany Obec Počet hlasov Status
Róbert Magát SNJ-sv Turie 367 Zvolený
Mariana Chobotová SNJ-sv Urmince 304 Zvolený
Miroslav Bago SNJ-sv Urmince 261 Zvolený
Rastislav Ilavský SNJ-sv Važec 294 Zvolený
Jozef Líška SNJ-sv Ružiná 172 Zvolený
Ondrej Kliment SNJ-sv Ružiná 167 Zvolený
Jozef Fízeľ SNJ-sv Ružiná 141 Zvolený