Komunálne voľby 2010 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov (SNJ-sv)

Kandidáti na starostov v roku 2010

Meno Strany Obec Počet hlasov Percent Status
Stanislav Pánis SNJ Bratislava 531 0,42 Nezvolený
Miroslav Šuňal SNJ Bratislava - Staré Mesto 99 0,70 Nezvolený
Dušan Rajčan SNJ Stará Kremnička 352 62,19 Zvolený
Lýdia Babarcsíková SNJ Čečejovce 19 1,79 Nezvolený