Komunálne voľby 1998 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)

Kandidáti na starostov v roku 1998

Meno Strany Obec Počet hlasov Percent Status
Karol Domonkos KDH, SMK-MKP Báč
Frigyes Matus SMK-MKP Baloň
Mária Kázmérová SMK-MKP Boheľov
PhDr. Jozsef Kvarda SMK-MKP Čenkovce
Štefan Csikász SMK-MKP Čiližská Radvaň
Ing. Oskár Bereczk SMK-MKP Dolný Bar
Ing. Péter Pázmány SMK-MKP Dunajská Streda
Eugen Czajlik SMK-MKP Dunajský Klátov
Vojtech Ravasz SMK-MKP Holice
Alexander Godo SMK-MKP, SDĽ Jahodná
Margita Gutléberová SMK-MKP Janíky
Imrich Mészaros SMK-MKP Jurová
Tibor Both SMK-MKP Kľúčovec
Ladislav Godány SMK-MKP Kostolné Kračany
JUDr. Pavol Hideg... SMK-MKP Kyselica
Marta Némethová SMK-MKP Mad
Ing. Zoltán Marczell SMK-MKP Malé Dvorníky
Ladislav Morva SMK-MKP Medveďov
Mária Szerdová SMK-MKP Mierovo
Ladislav Bogi SMK-MKP Michal na Ostrove
Juraj Féllinger SMK-MKP Nový Život
Štefan Vida SMK-MKP Ňárad
Ing. Tibor Mészáros SMK-MKP Oľdza
Vincent Lelkes SDĽ, SMK-MKP Orechová Potôň
Attila Lázok SMK-MKP Padáň
Ľudovít Kiss SMK-MKP Pataš
Imrich Bartal SMK-MKP Sap
Ing. Dezider Kállai SMK-MKP Štvrtok na Ostrove
Ing. Peter Krascs... SMK-MKP Topoľníky
František Kovács SMK-MKP, SDĽ Trhová Hradská
Mária Vasiková SMK-MKP Trstená na Ostrove
Ernest Tóth SMK-MKP Veľké Dvorníky
Ing. Peter Szabó SMK-MKP Vieska
Ladislav Nagy SMK-MKP Vojka nad Dunajom
Ing. János Fekete SMK-MKP Vrakúň
Štefan Tóth SMK-MKP Vydrany
František Kiss SMK-MKP Zlaté Klasy
Ladislav Fekete SMK-MKP Čierna Voda
František Dora SMK-MKP Dolný Chotár
Ing. Ondrej Ravasz SMK-MKP Jelka
Tibor Kosztolányi SMK-MKP Kajal
Tibor Rózsár SMK-MKP Mostová
Tibor Komrhel SMK-MKP Tomášikovo
Edita Divičanová SMK-MKP Topoľnica
František Juhos SMK-MKP Trstice
Ferdinand Szalay SMK-MKP Váhovce
Mgr. František No... SMK-MKP Veľká Mača
Ing. František Gogh SMK-MKP Veľké Úľany
Ema Révészová SMK - MKP Ižkovce
Jolana Čechová SMK-MKP Držkovce
Marta Halászová SMK-MKP Leváre
Lajoš Csolti SMK-MKP Levkuška
Marta Kovácsová SMK-MKP Otročok
Ladislav Bedécs SMK-MKP Polina
Marta Kožiaková SMK-MKP Žiar
Ľudovít Kovács SMK-MKP Abovce
Zoltán Lukács SMK-MKP Barca
Juraj Csörnök SMK-MKP Blhovce
Barnabáš Gyenes SMK-MKP Cakov
Michal Bodor SMK-MKP Dolné Zahorany
Štefan Vincze SMK-MKP Drňa
István Csíkfejes SMK-MKP Dulovo
Ján Völgyi SMK-MKP Figa
Gašpar Kisantal SMK-MKP Gemerček
Štefan Zagyi SMK-MKP Gemerské Dechtáre
Zoltán Farkas SMK-MKP Gemerský Jablonec
Jozef Hunyák SMK-MKP Hajnáčka
Katarína Jakabová SMK-MKP Hodejov
Zoltán Fodor SMK-MKP Husiná
Eva Vargová SMK-MKP Chrámec
Gejza Pogonyi SMK-MKP Janice
Ing. Zoltán Feledy SMK-MKP Jesenské
Eva Czeneová SMK-MKP Jestice
Ing. Ladislav Máté SMK-MKP Kaloša
Aladár Szajkó SMK-MKP Kesovce
Ing. Ľudovít Ligárt SMK-MKP Kráľ
Ján Rákosi SMK-MKP Lenartovce
Gejza Fükö SMK-MKP Lenka
Ladislav Tóth SMK-MKP Martinová
Eva Borosová SMK-MKP Rakytník
Ladislav Hubay SMK-MKP Riečka
Magdaléna Farkasová SMK-MKP Stará Bašta
Ing. Štefan Mede SMK-MKP Studená
Magdolna Darabos SMK-MKP Širkovce
Július Molnár SMK-MKP Tachty
Štefan Homonnai SMK-MKP Tomášovce
Jozef Bozó SMK-MKP Večelkov
Attila Kósa SMK-MKP Zádor
Magdaléna Nagy Pá... SMK-MKP Žíp
František Zaťko SMK-MKP Čebovce
Ing. Jozef Nagy SMK-MKP Dolinka
Eva Egryová SMK-MKP Ďurkovce
Edita Čeryová SMK-MKP Chrastince
Ladislav Mezei SMK-MKP Ipeľské Predmostie
Tibor Lóska SMK-MKP Kleňany
Ružena Deáková SMK-MKP Kosihy nad Ipľom
Ing. György Híves SMK-MKP Nenince
Irma Benkočová SMK-MKP Olováry
Ladislav Jámbor SMK-MKP Opatovská Nová Ves
Erika Libová SMK-MKP Trebušovce
Peter Vanda SMK-MKP Veľká Čalomija
Štefan Košík SMK-MKP Veľká Ves nad Ipľom