Komunálne voľby 2018 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Kandidáti na starostov v roku 2018

Meno Strany Obec Počet hlasov Percent Status
Stanislav Žigmund SRK Trnava 13 0,06 Nezvolený
Tibor Dani SRK Belina 50 13,70 Nezvolený
Zdenek Bogdán SRK Fiľakovské Kováče 32 7,13 Nezvolený
Július Čipčala SRK Trenč 27 14,29 Nezvolený
Tibor Samko SRK Šivetice 37 21,02 Nezvolený
Daniel Illéš SRK Hodejov 252 36,73 Nezvolený
Marta Martinovicsová RIS, SRK, SMK-MKP Janice 85 67,46 Zvolený
Vojtech Váradi SRK Lenartovce 96 34,04 Nezvolený
Elemír Váradi SRK Pavlovce 48 23,88 Nezvolený
Roman Berki SRK Šimonovce 68 20,67 Nezvolený
Irma Antalová SRK Širkovce 77 21,04 Nezvolený
Vojtech Szajkó SRK Včelince 122 34,37 Nezvolený
Róbert Molnár SRK Vlkyňa 86 44,79 Nezvolený
Stanislav Feko SRK Červenica 106 24,42 Nezvolený
Gejza Červeňák SRK Chminianske Jakubovany 70 9,58 Nezvolený
Eduard Giňa SRK Malý Slivník 3 0,72 Nezvolený
Milan Balog SRK Mirkovce 7 1,69 Nezvolený
Igor Dužda SRK Prešov 133 0,43 Nezvolený
Peter Knezel SRK Svinia 99 13,52 Nezvolený
Roman Gábor SRK Varhaňovce 33 4,54 Nezvolený
Atila Géňa SRK Žehňa 274 46,68 Zvolený
Florián Giňa SRK Jarovnice 884 39,45 Zvolený
Rastislav Popuša SRK Ostrovany 514 58,88 Zvolený
Zdenko Gaďo SRK Kamenná Poruba 314 44,48 Zvolený
Rudolf Mačo SRK Žalobín 30 6,42 Nezvolený
Anna Popoviczová SRK Košice - Džungľa 57 18,57 Nezvolený
Marcel Šaňa SRK Košice - Lunik IX 653 85,25 Zvolený
Milan Gábor SRK Bačkovík 135 44,12 Nezvolený
Jozef Janičo SRK Kecerovce 264 21,22 Nezvolený
Ľubomír Gábor SRK Kráľovce 21 4,25 Nezvolený
Stanislav Hada SRK Rankovce 179 44,86 Zvolený
Slavomír Gábor SRK Vtáčkovce 73 19,36 Nezvolený
Marián Hospodi SRK Jastrabie pri Michalovciach 1 0,55 Nezvolený
Marek Miker SRK Laškovce 65 21,96 Zvolený
Peter Karička SRK Markovce 42 10,17 Nezvolený
Milan Rusnák SRK Nálepkovo 370 27,95 Nezvolený
Vladimír Pokuta SRK Richnava 224 21,68 Nezvolený
Štefan Žiga SNS, SRK Bystrany 208 23,72 Nezvolený
Eva Kroščenová SRK Hrabušice 268 26,22 Nezvolený
Juraj Kandráč SRK Rudňany 544 38,02 Nezvolený
Marián Kandráč SRK Žehra 528 78,22 Zvolený
František Žiga SRK, ŠANCA Bystrany 408 46,52 Zvolený

Kandidáti na poslancov v roku 2018

Meno Strany Obec Počet hlasov Status
Marcel Šaňa SRK Košice 573 Zvolený
Ladislav Šaňa SRK Košice - Lunik IX 173 Zvolený
Michal Galyas SRK Košice - Lunik IX 144 Zvolený
Milan Horváth SRK Košice - Lunik IX 144 Zvolený
Ondrej Ferčák SRK Košice - Lunik IX 135 Zvolený
Milan Lukács SRK Drienovec 316 Zvolený
Ľudovít Matta SRK Moldava nad Bodvou 322 Zvolený
Maroš Dama SRK Rankovce 122 Zvolený
Miroslav Hada SRK Rankovce 115 Zvolený
Tomáš Gašpar SRK Rankovce 108 Zvolený
Milan Tancoš SRK Rankovce 106 Zvolený
Miroslav Balog SRK Žbince 119 Zvolený
Anton Balog SRK Žbince 113 Zvolený
Maroš Demo SRK Žbince 99 Zvolený
Eduard Berky SRK Rudňany 428 Zvolený
Igor Pokuta SRK, STS Žehra 141 Zvolený
Denis Lázók SRK Držkovce 152 Zvolený
Nikolas Filo SRK Držkovce 137 Zvolený
Norbert Filo SRK Držkovce 119 Zvolený
Dušan Váradi SRK Kráľ 209 Zvolený
Martin Gugyela SRK Neporadza 52 Zvolený
Ján Bobál SRK Pavlovce 61 Zvolený
Dávid Kárász SRK Pavlovce 58 Zvolený
Štefan Molnár SRK Vlkyňa 70 Zvolený
Martin Hamburg SRK Doľany 141 Zvolený
Dušan Čonka SRK Hranovnica 708 Zvolený
Ondrej Bango SRK Hranovnica 693 Zvolený
Ernest Maľar SRK Červenica 113 Zvolený
Gejza Červeňák SRK Chminianske Jakubovany 195 Zvolený
František Holub SRK Chminianske Jakubovany 151 Zvolený
Ivan Červeňák SRK Svinia 308 Zvolený
Peter Ferko SRK Tuhrina 106 Zvolený
Cyril Krajňák SRK Žehňa 190 Zvolený
Peter Horváth SRK Žehňa 132 Zvolený
Ladislav Bilý SRK Jarovnice 390 Zvolený
Vladislav Kaleja SRK Jarovnice 325 Zvolený
František Červeňák SRK Ostrovany 394 Zvolený
Dezider Dužda SRK Ostrovany 383 Zvolený
Elemír Dužda SRK Ostrovany 377 Zvolený
Miroslav Dužda SRK Ostrovany 375 Zvolený
Július Dužda SRK Ostrovany 369 Zvolený
Tomáš Gábor SRK Banské 216 Zvolený
Miroslav Gábor SRK Banské 208 Zvolený
Martin Ďuďa SRK Kamenná Poruba 253 Zvolený
Gejza Kučerák SRK Kamenná Poruba 252 Zvolený
Peter Giňo SRK Kamenná Poruba 245 Zvolený
Marián Gaďo SRK Kamenná Poruba 243 Zvolený
Jozef Tancoš SRK Kamenná Poruba 231 Zvolený
Ján Mucha SRK Kamenná Poruba 226 Zvolený
Dušan Karchňák SRK Kamenná Poruba 224 Zvolený
Ignác Červeňák SRK Kamenná Poruba 215 Zvolený
Adam Ferko SRK Soľ 278 Zvolený
Zdenko Tancoš SRK Vechec 451 Zvolený
Juraj Tancoš SRK Vechec 416 Zvolený
Roman Rezanka SRK Vechec 391 Zvolený
Jozef Fako SRK Vechec 358 Zvolený
Gabriel Gábor SRK Bačkovík 147 Zvolený
Jarmila Vaňová SRK Ďurkov 242 Zvolený
Alžbeta Vaňová SRK Ďurkov 181 Zvolený
Jozef Janičo SRK Ďurkov 179 Zvolený
Marián Ďuraško SRK Kecerovce 207 Zvolený
Peter Gábor SRK Kecerovce 189 Zvolený
Miroslav Koščák SRK Kecerovce 189 Zvolený
Slavomír Gábor SRK Vtáčkovce 79 Zvolený
Ladislav Ferenc SRK Iňačovce 71 Zvolený
Martin Kešeľ SRK Laškovce 97 Zvolený
Radko Mihaľo SRK Laškovce 69 Zvolený
Bohuš Klempár SRK Richnava 355 Zvolený
František Žiga SRK Bystrany 204 Zvolený
Eva Kroščenová SRK Hrabušice 270 Zvolený
Koloman Demeter SRK Trebišov 1016 Zvolený