Komunálne voľby 2014 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Kandidáti na starostov v roku 2014

Meno Strany Obec Počet hlasov Percent Status
Ernest Fertő SRÚS Gemerská Ves 181 34,48 Nezvolený
Milan Čupori SRÚS Hucín 21 6,02 Nezvolený
Milan Sendrey SRÚS Šivetice 7 3,52 Nezvolený
Ján Polhoš SRÚS Huncovce 187 18,10 Nezvolený
Peter Dužda SRÚS Ostrovany 202 27,60 Nezvolený
Ivan Červeňák SRÚS Svinia 3 0,43 Nezvolený
František Balog SRÚS Varhaňovce 18 2,80 Nezvolený
Atila Géňa SRÚS Žehňa 144 28,18 Nezvolený
Pavol Jarka SRÚS Čičava 9 1,52 Nezvolený
Emil Gábor SRÚS Blatné Remety 53 18,40 Nezvolený
Rudolf Pulko SRÚS Laškovce 14 5,60 Nezvolený
Patrik Makula SRÚS Malčice 5 0,85 Nezvolený
Jaroslav Tokár SRÚS Vrbnica 218 56,04 Zvolený
Eduard Ferenc SRÚS Kunova Teplica 94 27,73 Nezvolený
Marek Virág SRÚS Markušovce 389 28,17 Zvolený
Vladimír Pokuta SRÚS Richnava 303 31,24 Nezvolený

Kandidáti na poslancov v roku 2014

Meno Strany Obec Počet hlasov Status
Ladislav Sendrey SRÚS Šivetice 79 Zvolený
Ľubomír Kurej SRÚS Slovenská Volová 90 Zvolený
Milan Polhoš SRÚS Veľká Lomnica 468 Zvolený
Miroslav Polhoš SRÚS Veľká Lomnica 450 Zvolený
Viktor Polhoš SRÚS Veľká Lomnica 444 Zvolený
Stanislav Polhoš SRÚS Veľká Lomnica 433 Zvolený
Igor Polhoš SRÚS Veľká Lomnica 400 Zvolený
Miroslav Dužda SRÚS Ostrovany 195 Zvolený
Peter Ferko SRÚS Tuhrina 97 Zvolený
Marek Dužda SRÚS Žehňa 117 Zvolený
Atila Géňa SRÚS Žehňa 92 Zvolený
Michal David SRÚS Čičava 107 Zvolený
Juraj Vidlička SRÚS Vechec 317 Zvolený
Zdenek Vidlička SRÚS Vechec 316 Zvolený
Jozef Fako SRÚS Vechec 292 Zvolený
Ondrej Ferčák SRÚS Košice - Lunik IX 52 Zvolený
Július Šaňa SRÚS Košice - Lunik IX 51 Zvolený
Tibor Budai SRÚS Košice - Lunik IX 48 Zvolený
Alexander Horváth SRÚS Jasov 308 Zvolený
Marián Gábor SRÚS Kecerovce 203 Zvolený
Ladislav Gábor SRÚS Kecerovce 153 Zvolený
Jozef Janičo SRÚS Kecerovce 148 Zvolený
Dezider Gábor SRÚS Kecerovce 144 Zvolený
Jozef Trubik SRÚS Jenkovce 76 Zvolený
Milan Žiga SRÚS Laškovce 63 Zvolený
Ľubomír Balog SRÚS Šamudovce 81 Zvolený
Marián Balog SRÚS Šamudovce 79 Zvolený
Ján Tokár SRÚS Vrbnica 191 Zvolený
Maroš Kanči SRÚS Vrbnica 143 Zvolený
Darius Kanči SRÚS Vrbnica 139 Zvolený
Ľudovít Gunár SRÚS Krásnohorské Podhradie 291 Zvolený
Róbert Darvaš SRÚS Krásnohorské Podhradie 278 Zvolený
Róbert Fogaš SRÚS Krásnohorské Podhradie 258 Zvolený
Vladimír Milko SRÚS Kunova Teplica 76 Zvolený
František Žiga SRÚS Bystrany 251 Zvolený
Ivan Gabčo SRÚS Richnava 290 Zvolený
Pavol Gabčo SRÚS Richnava 285 Zvolený
Pavol Tulej SRÚS Richnava 277 Zvolený