Komunálne voľby 2018 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Kandidáti na starostov v roku 2018

Meno Strany Obec Počet hlasov Percent Status
Richard Žolna EDS Humenné 43 0,34 Nezvolený
Štefan Vaľko EDS Kamenná Poruba 0 0,00 Nezvolený
Ladislav Tóth EDS Vechec 731 55,55 Zvolený
Ján Semka EDS Sobrance 17 0,61 Nezvolený

Kandidáti na poslancov v roku 2018

Meno Strany Obec Počet hlasov Status
Cyril Žabenský EDS Vyhne 203 Zvolený
Mária Holoďáková EDS Bystré 413 Zvolený
Martin Huňák EDS Čaklov 325 Zvolený
Andrej Husák EDS Ďurďoš 61 Zvolený
Jaroslav Guman EDS Ďurďoš 52 Zvolený
Michal Berky EDS Prosačov 45 Zvolený
Michal Katin EDS Vyšný Žipov 220 Zvolený