Komunálne voľby 1994 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Kandidáti na starostov v roku 1994

Meno Strany Obec Počet hlasov Percent Status
Vojtech Dolinský KSS Kráľová pri Senci 315 45,92 Zvolený
Ľubomír Haramia KSS Lozorno 279 36,05 Zvolený
Ladislav Pleva KSS Dolné Saliby 806 81,33 Zvolený
Kornel Somogyi KSS Sládkovičovo 1543 80,49 Zvolený
Ivan Remeň KSS Nitrianska Streda 298 63,40 Zvolený
Ján Fanči KSS Lovinobaňa 691 71,09 Zvolený
Ján Karman KSS Praha 45 67,16 Zvolený
Miroslav Lichner KSS Veľký Čepčín 77 100,00 Zvolený
Ľubomír Gregorčok KSS Drienčany 88 100,00 Zvolený
Emil Ďurove KSS Krokava 15 62,50 Zvolený
Pavel Varga KSS Orávka 91 100,00 Zvolený
Ján Krištof KSS Rimavská Baňa 196 89,09 Zvolený
Pavel Šteňko KSS Habura 173 57,28 Zvolený
Mária Kapraľová KSS Runina 65 100,00 Zvolený
Šimon Rabajda KSS Valentovce 43 100,00 Zvolený
Milan Hlohinec KSS Volica 145 59,18 Zvolený
Ladislav Vojtko KSS Čakanovce 123 50,41 Zvolený
Eduard Baláž KSS Lúčky 143 47,35 Zvolený
Jozef Marečák KSS Betlanovce 132 50,77 Zvolený
Michal Sivík KSS Dlhoňa 29 61,70 Zvolený
Jozef Kriško KSS Duplín 164 62,36 Zvolený
Jozef Bilas KSS Havranec 7 100,00 Zvolený
Ján Gundzík KSS Miroľa 39 51,32 Zvolený
Jozef Kaščák KSS Štefurov 47 55,95 Zvolený

Kandidáti na poslancov v roku 1994

Meno Strany Obec Počet hlasov Status
Želmíra Ferková KSS Bernolákovo Zvolený
Jaroslav Jajcaj KSS Bernolákovo Zvolený
Jozef Adamík KSS Gajary Zvolený
Ján Adamovič KSS Gajary Zvolený
Dáša Petríková KSS Gajary Zvolený
Jozef Chovanec KSS Kráľová pri Senci Zvolený
Jozef Kašuba KSS Kráľová pri Senci Zvolený
Jozef Pikáli KSS Kráľová pri Senci Zvolený
Dušan Repčík KSS Kráľová pri Senci Zvolený
Ladislav Malášek KSS Malacky Zvolený
Ondrej Takács KSS Diakovce Zvolený
Ladislav Tóth KSS Diakovce Zvolený
Ján Oravec KSS Diakovce Zvolený
Judita Pappová KSS Dolné Saliby Zvolený
Judita Rimovská KSS Dolné Saliby Zvolený
Imrich Szabó KSS Dolné Saliby Zvolený
Soňa Bohonyová KSS Hrubá Borša Zvolený
Ján Vidra KSS Hrubá Borša Zvolený
Ladislav Ferenczi KSS Hrubý Šúr Zvolený
Zoltán Molnár KSS Hrubý Šúr Zvolený
Štefan Schiffer KSS Hrubý Šúr Zvolený
Eva Borosová KSS Kajal Zvolený
Ladislav Göcze KSS Kajal Zvolený
Pavol Madarász KSS Kajal Zvolený
Adam Bočkai KSS Kajal Zvolený
Vladimír Hubinák KSS Pata Zvolený
Arpád Baláž KSS Selice Zvolený
Jozef Kajma KSS Selice Zvolený
Július Lelkes KSS Selice Zvolený
Helena Skablová KSS Selice Zvolený
Katarína Dudová KSS Selice Zvolený
Ján Vančík KSS Selice Zvolený
Jozef Kovarovič KSS Sereď Zvolený
Arpád Dömötör KSS Sládkovičovo Zvolený
Ján Paulo KSS Sládkovičovo Zvolený
Mária Pethöová KSS Sládkovičovo Zvolený
Peter Valo KSS Sládkovičovo Zvolený
Štefan Katona KSS Sládkovičovo Zvolený
František Németh KSS Sládkovičovo Zvolený
Ján Németh KSS Sládkovičovo Zvolený
Štefan Baluška KSS Šaľa Zvolený
Vladimír Magdálik KSS Šoporňa Zvolený
Anton Kochan KSS Šoporňa Zvolený
Pavel Prelovský KSS Topoľnica Zvolený
Miroslav Szabo KSS Topoľnica Zvolený
Miroslav Zimáni KSS Topoľnica Zvolený
Vojtech Nagy KSS Trstice Zvolený
Pavel Kočík KSS Váhovce Zvolený
Štefan Borovský KSS Veľké Úľany Zvolený
Eduard Marczel KSS Veľké Úľany Zvolený
Tibor Németh KSS Veľké Úľany Zvolený
Ladislav Botlik KSS Veľké Úľany Zvolený
Ladislav Mučka KSS Veľké Úľany Zvolený
Pavol Egyházi KSS Komárno Zvolený
Ernest Bielik KSS Čaka Zvolený
Ján Sádovský KSS Čaka Zvolený
Jaroslav Fagan KSS Holíč Zvolený
Ján Filúš KSS Kátov Zvolený
Soňa Zdražilová KSS Kátov Zvolený
Dominik Blanárik KSS Kopčany Zvolený
Milan Juriga KSS Kopčany Zvolený
Ľubomír Čertek KSS Kovarce Zvolený
Milan Flak KSS Kovarce Zvolený
Juraj Kovačik KSS Kovarce Zvolený
Zdenka Petráková KSS Kovarce Zvolený
Milan Ryban KSS Kovarce Zvolený
Juraj Botka KSS Kšinná Zvolený
Marta Adamkovičová KSS Nitrianska Streda Zvolený
Juraj Bajcár KSS Nitrianska Streda Zvolený
Jozef Bošanský KSS Nitrianska Streda Zvolený
Augustín Horňaček KSS Nitrianska Streda Zvolený
Eva Piačeková KSS Nitrianska Streda Zvolený
Eva Záhorská KSS Nitrianska Streda Zvolený
Jozef Gajdoš KSS Slatina nad Bebravou Zvolený
Pavol Lobík KSS Zemianske Podhradie Zvolený
Pavol Ochodnický KSS Zemianske Podhradie Zvolený
Ján Švec KSS Dechtice Zvolený
Albin Csaba KSS Belina Zvolený
Mária Švikruhová KSS Cinobaňa Zvolený
Marianna Brezinová KSS České Brezovo Zvolený
Pavel Pokorádi KSS České Brezovo Zvolený
Ján Hronček KSS České Brezovo Zvolený
Ján Vrúdny KSS České Brezovo Zvolený
František Antalík KSS České Brezovo Zvolený
Viliam Dymo KSS České Brezovo Zvolený
Jolana Kretová KSS České Brezovo Zvolený
Katarína Rapčanová KSS České Brezovo Zvolený
Marianna Sláviková KSS České Brezovo Zvolený
Milan Zuberec KSS České Brezovo Zvolený
Oľga Banašová KSS Halič Zvolený
Ján Garaj KSS Halič Zvolený
Lýdia Linhartová KSS Halič Zvolený
Pavel Beľa KSS Hradište Zvolený
Ján Baláž KSS Lovinobaňa Zvolený
Alžbeta Hrašková KSS Lovinobaňa Zvolený
Ján Melicherčík KSS Lovinobaňa Zvolený
Juraj Čaja KSS Lovinobaňa Zvolený
Miroslav Kuzma KSS Lovinobaňa Zvolený
Jozef Petrinec KSS Lovinobaňa Zvolený
František Činčura KSS Lovinobaňa Zvolený
Zora Fiľová KSS Lovinobaňa Zvolený
Irena Galádová KSS Lovinobaňa Zvolený
Ján Maďar KSS Lovinobaňa Zvolený
Ján Kajba KSS Lupoč Zvolený
Ivan Bariak KSS Pleš Zvolený
Pavel Gavalec KSS Poltár Zvolený
Július Seszták KSS Šíd Zvolený
Michal Galád KSS Tuhár Zvolený
Jozef Haško KSS Tuhár Zvolený
Jozef Vítek KSS Tuhár Zvolený
Ladislav Vas KSS Veľká nad Ipľom Zvolený
Jozef Kiss KSS Veľké Dravce Zvolený
Jozef Kovács ml. KSS Veľké Dravce Zvolený
Slavo Bízik KSS Horný Kalník Zvolený
Štefan Hromada KSS Podhradie Zvolený
Dušan Jurečka KSS Šútovo Zvolený
Ján Dubovec KSS Turčianske Teplice Zvolený
Pavol Hanko KSS Turčianske Teplice Zvolený
Vladimír Vladár KSS Turčianske Teplice Zvolený
Miroslav Fidrik KSS Turčianske Teplice Zvolený
Eduard Karaman KSS Veľký Čepčín Zvolený
Miroslav Mizerík KSS Veľký Čepčín Zvolený
Miroslav Štanceľ KSS Veľký Čepčín Zvolený
Jozef Výboch KSS Veľký Čepčín Zvolený
Vojtech Mikloši KSS Ladce Zvolený
Jozef Peterka KSS Ladce Zvolený
Vladimír Plšek KSS Považská Bystrica Zvolený
Tatiana Fučeková KSS Vrchteplá Zvolený
Ľubomír Novosad KSS Vrchteplá Zvolený
Jozef Halon KSS Handlová Zvolený
Milan Elischer KSS Malinová Zvolený
Oľga Prasličková KSS Drienčany Zvolený
Vladimír Antal KSS Horné Zahorany Zvolený
Jaroslav Boľf KSS Horné Zahorany Zvolený
Miroslav Gregorec KSS Horné Zahorany Zvolený
Pavel Pinter KSS Horné Zahorany Zvolený
František Štork KSS Horné Zahorany Zvolený
Eugen Jablonský KSS Orávka Zvolený
Daniel Michalica KSS Orávka Zvolený
Jozef Molnár KSS Orávka Zvolený
Miroslav Sekeráš KSS Orávka Zvolený
Slavomír Štóber KSS Orávka Zvolený
Ernest Adamský KSS Pavlovce Zvolený
Dezider Bari KSS Rimavská Baňa Zvolený
Ján Čán KSS Rimavská Baňa Zvolený
Ján Filipiak KSS Rimavská Baňa Zvolený
Jolana Geľová KSS Rimavská Baňa Zvolený
Vladimír Jankovič KSS Rimavská Baňa Zvolený
Pavel Krajňák KSS Rimavská Baňa Zvolený
Miroslav Lörinčík KSS Rimavská Baňa Zvolený
Jaroslav Suja KSS Rimavská Baňa Zvolený
Milan Adamčík ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Dušan Holík ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Pavel Kamenský ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Štefan Baláž ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Eva Bornayová ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Slavomír Hasara ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Dušan Antalík ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Štefan Cifruš ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Peter Dragijský ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Dušan Faško ZRS, SNS, KSÚ, KSS, HZDS Rimavská Sobota Zvolený
Zoltán Šanta KSS Rybník Zvolený
Tibor Šanta KSS Rybník Zvolený
Pavel Hriň KSS Chrťany Zvolený
Gejza Goldberger KSS Želovce Zvolený
Július Makó KSS Želovce Zvolený
Dušan Kubík KSS Budča Zvolený
Mikuláš Hronček KSS Hriňová Zvolený
Imrich Suja KSS Hriňová Zvolený
Anton Trebuľa KSS Hriňová Zvolený
Jozef Hering KSS Sliač Zvolený
Juraj Kujan KSS Sliač Zvolený
Miroslav Gálus KSS Sliač Zvolený
Miroslav Kmeť KSS Sliač Zvolený
Zdenek Gažko KSS Zvolenská Slatina Zvolený
Miroslav Sokáč KSS Zvolenská Slatina Zvolený
Ivan Brachna KSS Zvolenská Slatina Zvolený
Vladimír Maľa KSS Zvolenská Slatina Zvolený
Ivan Puliš KSS Hliník nad Hronom Zvolený
Jozef Svrčina KSS Hliník nad Hronom Zvolený
Ján Kubík KSS Kozelník Zvolený
Ján Melničák KSS Adidovce Zvolený
Mária Cimová KSS Čukalovce Zvolený
Ladislav Cimprich KSS Čukalovce Zvolený
Jozef Gubík KSS Čukalovce Zvolený
Michal Chudík KSS Čukalovce Zvolený
Pavel Hoč KSS Habura Zvolený
Anna Kocurišinová KSS Habura Zvolený
Pavel Petrík KSS Habura Zvolený
Michal Suchý KSS Habura Zvolený
Michal Tarča KSS Habura Zvolený
Ladislav Sura KSS Hostovice Zvolený
Peter Šelepák KSS Hostovice Zvolený
Ivan Hopta KSS Humenné Zvolený
Anton Pľuta KSS Kamienka Zvolený
Štefan Andruch KSS Osadné Zvolený
Ľubomír Džofko KSS Osadné Zvolený
Anna Hunderová KSS Osadné Zvolený
Martin Lenik KSS Osadné Zvolený
Juraj Cima KSS, HZDS Pčoliné Zvolený
Karol Džugan KSS, HZDS Pčoliné Zvolený
Juraj Mindoš KSS, HZDS Pčoliné Zvolený
Jaroslav Pirič KSS, HZDS Pčoliné Zvolený
Pavol Krajčík KSS Pichne Zvolený
Jozef Maciboba KSS Pichne Zvolený
Alexander Roháč KSS Pichne Zvolený
Vasiľ Suchanič KSS Pichne Zvolený
Eliáš Blaško KSS, HZDS Príslop Zvolený
Alžbeta Blašková KSS, HZDS Príslop Zvolený
Pavel Klec KSS, HZDS Príslop Zvolený
Anna Lechanová KSS, HZDS Príslop Zvolený
Vladimír Regula KSS, HZDS Príslop Zvolený
Ján Seňko KSS, HZDS Príslop Zvolený
Michal Seňko KSS, HZDS Príslop Zvolený
Michal Sidor KSS, HZDS Príslop Zvolený
Božena Cacarová KSS Runina Zvolený
Miroslav Hančák KSS Runina Zvolený
Mária Karcabová KSS Runina Zvolený
Štefan Rohun KSS Runina Zvolený
Ľuboš Todák KSS Runina Zvolený
Jozef Béreš KSS Stakčín Zvolený
Ján Kresila KSS Stakčín Zvolený
Mária Macanová KSS Stakčín Zvolený
Michal Džupin KSS Ulič Zvolený
Ján Chochrun KSS Ulič Zvolený
Ján Makarovič KSS Ulič Zvolený
Anna Firkaľová KSS Valentovce Zvolený
Štefan Gabaľ KSS Valentovce Zvolený
Peter Chomča KSS Valentovce Zvolený
Jozef Lazor KSS Valentovce Zvolený
Ivan Muraj KSS Valentovce Zvolený
Peter Rabajda KSS Valentovce Zvolený
Juraj Rabajda KSS Valentovce Zvolený
Eva Salaková KSS Valentovce Zvolený
Fedor Salak KSS Valentovce Zvolený
Bartolomej Firkaľ KSS Volica Zvolený
Helena Gečanová KSS Čakanovce Zvolený
Ján Žiga KSS Čakanovce Zvolený
Jozef Timočka KSS Jasenov Zvolený
Jozef Babinec KSS Lúčky Zvolený
Marta Badnaríková KSS Lúčky Zvolený
Anna Doliničová KSS Lúčky Zvolený
Jaroslav Ladič KSS Lúčky Zvolený
Dušan Marton KSS Lúčky Zvolený
Jaroslav Vinc KSS Lúčky Zvolený
Anna Danková KSS Michalovce Zvolený
Anna Pitková KSS Mlynica Zvolený
Marián Polovka KSS Mlynica Zvolený
Jozef Vavrek KSS Ratvaj Zvolený
Oľga Grundzová SDĽ, KSS Čučma Zvolený
Eduard Rosiar SDĽ, KSS Čučma Zvolený
Klára Straková SDĽ, KSS Čučma Zvolený
Ladislav Szöllös SDĽ, KSS Čučma Zvolený
Marián Kapusta KSS Ochtiná Zvolený
Vladimír Bašták KSS Roštár Zvolený
Peter Fataš KSS Roštár Zvolený
Vojtech Vrana KSS Roštár Zvolený
Jozef Makara KSS Rudňany Zvolený
Teodor Jaškiv KSS Dlhoňa Zvolený
Jaroslav Sadiv KSS Dlhoňa Zvolený
Ján Žiemba KSS Dlhoňa Zvolený
Andrej Gajdoš ml. KSS Duplín Zvolený
Miroslav Gajdoš KSS Duplín Zvolený
Ján Potoma KSS Duplín Zvolený
Juraj Šimko KSS Duplín Zvolený
Dušan Fečkanin KSS Fijaš Zvolený
Jozef Horkavý KSS Kečkovce Zvolený
Dušan Horochonič KSS Kečkovce Zvolený
Michal Pavelčák KSS Kečkovce Zvolený
Michal Harajda KSS Medvedie Zvolený
Michal Blanár KSS Miroľa Zvolený
Michal Bľacha KSS Miroľa Zvolený
Ján Cupák KSS Miroľa Zvolený
Štefan Gundzík KSS Miroľa Zvolený
Štefan Mihališín KSS Miroľa Zvolený
Jozef Džupin st. KSS Nižná Jedľová Zvolený
Paraska Košíková KSS Nižná Jedľová Zvolený
Ivan Močilenko KSS Nižná Pisaná Zvolený
Jozef Pichanič KSS Nižná Pisaná Zvolený
Michal Šraga KSS Nižný Mirošov Zvolený
Miroslav Lipnický KSS Roztoky Zvolený
Tibor Kubička KSS Stropkov Zvolený
Ladislav Cimba KSS Štefurov Zvolený
Michal Čakurda KSS Chotča Zvolený
Michal Hudák KSS Chotča Zvolený
Ján Mušinský KSS Chotča Zvolený
Jozef Kmec KSS Valkovce Zvolený
Michal ml. Harviš KSS Vápeník Zvolený
Michal st. Harviš KSS Vápeník Zvolený
Jozef Krajkovič KSS Vápeník Zvolený
Mikuláš Krajkovič KSS Vápeník Zvolený
Vasiľ Pajkoš KSS Vápeník Zvolený
Pavol Bzdiľ SDĽ, KSS Veľkrop Zvolený
Peter Bzdiľ SDĽ, KSS Veľkrop Zvolený
Ľubica Bzdiľová SDĽ, KSS Veľkrop Zvolený
Darina Jaselská SDĽ, KSS Veľkrop Zvolený
Miroslav Liška SDĽ, KSS Veľkrop Zvolený
Pavol Piršč SDĽ, KSS Veľkrop Zvolený
Juraj Harviš KSS Vyšná Jedľová Zvolený
Ján Giba KSS Vyšný Orlík Zvolený
Jozef Krajňak SDĽ, KSS Bystré Zvolený
Miroslav Piršč SDĽ, KSS Bystré Zvolený
Jozef Pohlod SDĽ, KSS Bystré Zvolený
Jozef Verčimák SDĽ, KSS Bystré Zvolený
Viera Bohmerová KSS Čierne nad Topľou Zvolený
Ján Didlič KSS Čierne nad Topľou Zvolený
Ján Dvorjak KSS Čierne nad Topľou Zvolený
Štefan Kertis KSS Čierne nad Topľou Zvolený
Ivan Labaj KSS Hlinné Zvolený
František Čačko KSS Nižný Hrabovec Zvolený
Ján Danko KSS Nižný Hrabovec Zvolený
Peter Harmančin KSS Nižný Hrabovec Zvolený
Ján Rataj KSS Nižný Hrabovec Zvolený
Milan Šalata KSS Nižný Hrabovec Zvolený
Daniel Halkovič KSS Nižný Hrušov Zvolený
Ján Peter KSS Petrovce Zvolený
Ján Kačurek KSS Vranov nad Topľou Zvolený
Milan Bezek KSS Zámutov Zvolený