Komunálne voľby 1998 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Bratislavská občianska strana - v likvidácii (BOS)

Kandidáti na starostov v roku 1998

Kandidáti na starostov pre túto stranu za rok 1998 nie sú k dispozícii.