Euro voľby 2004 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Maďarská federalistická strana Magyar föderalista párt (MFS)

Zadajte kraj/okres/mesto/obec
alebo vyberte zo zoznamu.
# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 5 1,89 %