Parlamentné voľby 1990 na Slovensku

Zadajte kraj/okres/mesto/obec
alebo vyberte zo zoznamu.
Počet zapísaných voličov
Počet vydaných obálok
Počet platných hlasov
Volebná účasť


Parlamentné voľby 1990 - Okres Banská Bystrica

# Strana Počet hlasov Percentuálne rozdelenie
1. Verejenosť proti násiliu 26 495 36,51 %
2. Komunistická strana Československa 12 405 17,09 %
3. Slovenská národná strana 12 395 17,08 %
4. Kresťanskodemokratické hnutie 7 774 10,71 %
5. Demokratická strana 3 777 5,20 %
6. Strana zelených 3 131 4,31 %
7. Spojenectvo poľnohos. a vidieka 2 253 3,10 %
8. Sociálna demokracia 1 646 2,26 %
9. Strana slobody 1 492 2,05 %
10. Hnutie českosl. porozumenia 450 0,62 %
11. Rómovia 366 0,50 %
12. Spolužitie - Súžitie 183 0,25 %
13. Koalícia VDS a ZpR - RSČS 150 0,20 %
14. Československé demokratické fórum 41 0,05 %
15. Slobodný blok 0 0,00 %
Československá strana socialistická 0 0,00 %

Vývoj volebnej účasti na Slovensku a v okrese Banská Bystrica