Euro voľby 2004 na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.

Živnostenská strana Slovenskej republiky (ŽS SR)

Zadajte kraj/okres/mesto/obec
alebo vyberte zo zoznamu.
# Rok Počet hlasov Percentuálny výsledok
1 2004 119 1,24 %