Parlamentné voľby 1990 na Slovensku

Zadajte kraj/okres/mesto/obec
alebo vyberte zo zoznamu.
Počet zapísaných voličov
Počet vydaných obálok
Počet platných hlasov
Volebná účasť


Parlamentné voľby 1990 - Okres Liptovský Mikuláš

# Strana Počet hlasov Percentuálne rozdelenie
1. Verejenosť proti násiliu 17 700 35,89 %
2. Komunistická strana Československa 9 694 19,65 %
3. Slovenská národná strana 8 238 16,70 %
4. Kresťanskodemokratické hnutie 5 038 10,21 %
5. Demokratická strana 2 497 5,06 %
6. Strana zelených 2 118 4,29 %
7. Spojenectvo poľnohos. a vidieka 2 034 4,12 %
8. Sociálna demokracia 784 1,58 %
9. Strana slobody 562 1,13 %
10. Rómovia 238 0,48 %
11. Hnutie českosl. porozumenia 200 0,40 %
12. Spolužitie - Súžitie 105 0,21 %
13. Koalícia VDS a ZpR - RSČS 84 0,17 %
14. Československé demokratické fórum 21 0,04 %
15. Slobodný blok 0 0,00 %
Československá strana socialistická 0 0,00 %

Vývoj volebnej účasti na Slovensku a v okrese Liptovský Mikuláš