Parlamentné voľby na Slovensku

Zadajte názov strany
alebo vyberte zo zoznamu.
Strana Hnutie za demokratické Slovensko nemá zatiaľ žiadne výsledky na Slovensku. Strana vznikla 22.8.2001.

Zvolení poslanci v parlamentných voľbách 2020

Táto strana nemá zvolených poslancov.

Kandidáti na poslancov v parlamentných voľbách 2020

Kandidáti na poslancov pre túto stranu nie sú k dispozícii.

Vývoj preferencií politickej strany podľa prieskumov

Prieskumy pre túto stranu nie sú k dispozícii.